Virus gián điệp lần này có tên là BrowserSpy. Nó ẩn trong các phần mềm khác nên rất khó bị phát hiện.

Theo Bkav, BrowserSpy bắt đầu lây lan vào các máy tính ở Việt Nam từ đầu tháng Bảy. Nó được hacker cài cắm trong các tiện ích mở rộng thiết kế dành cho trình duyệt (extensions).

BrowserSpy có khả năng theo dõi lịch sử tìm kiếm, đọc trộm email và lấy cắp các thông tin cá nhân quan trọng như thẻ tín dụng, mật khẩu các tài khoản Internet.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó chủ tịch phụ trách mảng Chống mã độc (Anti Malware) của Bkav, cho biết máy tính bị nhiễm BrowserSpy không có biểu hiện gì đặc biệt nên rất khó phát hiện.

Bkav cũng khuyến cáo người dùng không tùy tiện tải các phần mềm từ nguồn không đảm bảo, tốt nhất nên cài thường trực phần mềm diệt virus trên máy tính để được bảo vệ toàn diện.

Việt Đức