Tính năng List cho phép bạn liệt kê bất cứ thứ gì bạn muốn chẳng hạn như những nơi cần đi, những thứ cần mua, những điều ước nhân dịp sinh nhật…

Facebook vừa có tính năng List mới tinh, bạn biết cách dùng chưa?
Người dùng Facebook ở Việt Nam đã có thể sự dụng tính năng List hoàn toàn mới.

List cho phép chúng ta liệt kê mọi thứ, nó giống như một status bình thường nhưng được trình bay theo dạng danh sách. Tính năng này hữu ích trong nhiều tình huống, tùy vào nhu nhu cầu và sự sáng tạo của bạn.

Để tạo List, bạn cần làm theo các bước sau

Bước 1: Mở trang web hoặc ứng dụng Facebook, và chọn khung đăng trạng thái. Nhấn nút trình đơn hình ba dấu chấm để mở các tùy chọn trạng thái khác.

Facebook vừa có tính năng List mới tinh, bạn biết cách dùng chưa?
Facebook vừa có tính năng List mới tinh, bạn biết cách dùng chưa?

Bước 2: Chọn Danh sách (List).

Facebook vừa có tính năng List mới tinh, bạn biết cách dùng chưa?
Facebook vừa có tính năng List mới tinh, bạn biết cách dùng chưa?

Bước 3: Facebook sẽ đưa ra một số gợi ý cho bạn, nếu không thích bạn có thể tạo mới.

Facebook vừa có tính năng List mới tinh, bạn biết cách dùng chưa?
Facebook vừa có tính năng List mới tinh, bạn biết cách dùng chưa?

Bước 4: Nhập mục đầu tiên, sau đó tiếp tục cho đến khi bạn hoàn tất danh sách của mình. Bạn có có thể thêm biểu tượng cảm xúc (emoji) nếu muốn và cũng có thể thay đổi màu nền. Sau cùng là chọn mức độ chia sẻ và đăng lên.

Ngọc Hải

Từ Khóa: