Sáng ngày 24/1, ngày làm việc thứ 4 của Đại hội Đảng lần thứ 12, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim xác nhận Ban Chấp hành Trung ương khoá 11 đã thống nhất giới thiệu 4 vị chủ chốt của Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 gồm: Chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang, Thủ tướng là ông Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Tổng Bí thư là ông Nguyễn Phú Trọng.

Trả lời với báo Tuổi Trẻ, ông Vũ Trọng Kim cho biết tỷ lệ phiếu giới thiệu tại hội nghị trung ương 14 đối với vị trí Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng là hơn 75%.

Chiều ngày hôm qua (23/1), các đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng Ban chấp hành Trung ương khóa XII là 200 ủy viên, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Trong ngày thứ 3, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng điều hành phiên họp.

Tổng số người được đề cử và ứng cử ủy viên BCH Trung Ương khóa mới vào khoảng 260 người. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ có một ủy viên TƯ, riêng Hà Nội và Sài Gòn được thêm mỗi nơi 2 người.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng ủy viên BCH Trung ương khoá XII là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết. Tại khóa XI trước, ủy viên Trung ương chính thức là 175 người, ủy viên dự khuyết là 25 người, tổng cũng là 200 người.

Về tiêu chuẩn cho các ủy viên TƯ, ông Võ Tiến Trung – Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, tiêu chuẩn ủy viên được nêu trong phương án nhân sự của Ban chấp hành TƯ là những người có năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, và đặc biệt có trách nhiệm với đất nước, có tư duy chiến lược…

Cũng theo lời ông Trung, Ban chấp hành TƯ giới thiệu 5 người quá tuổi ở lại ứng cử cương vị Tổng Bí thư, nhưng 4 người đã xin rút, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ có TBT Nguyễn Phú Trọng (72 tuổi, quá tuổi quy định) được cho là trường hợp “đặc biệt” tái cử chức vụ này.

Trong đó, ông Nguyễn Phú Trọng là người được Bộ Chính trị đồng ý cho tái cử, 4 người xin rút đã được Trung ương đồng ý. Tuy nhiên nếu Đại hội có ý kiến giới thiệu trong 4 người xin rút này, thì Đại hội sẽ bỏ phiếu hoặc biểu quyết, nếu quá bán thì sẽ không cho rút và người đó sẽ trở thành ứng viên.

Theo đó, Đoàn Chủ tịch sẽ trình Đại hội tất cả các danh sách đề cử, sau đó Đại hội sẽ bỏ phiếu kín cho rút hay không cho rút.

Danh sách cuối cùng sẽ được Đại hội thông qua vào chiều ngày 25/1. Đến sáng ngày 26, Đại hội sẽ bỏ phiếu và kết quả sẽ được công bố vào buổi chiều cùng ngày.

Theo thông lệ, danh sách ủy viên TƯ các năm trước, Tổng Bí thư đứng đầu danh sách, kế đến là chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội đứng thứ tư.

Từ Ân

Xem thêm: