Lao động người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam đến từ hơn 100 quốc gia, nhiều nhất là người Trung Quốc, tiếp đến là Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ngày 19/6 công bố báo cáo về tình hình người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó cho thấy Việt Nam đã “nhập khẩu” tới hơn 83.500 lao động người nước ngoài tính đến năm 2015, tăng mạnh so với mức hơn 12.600 người ghi nhận năm 2004.

Báo cáo cho thấy số lao động thuộc diện được cấp phép chiếm hơn 93% tổng số lao động nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam, nghĩa là còn khoảng 7% lao động không được cấp phép.

Các lao động người nước ngoài đến Việt Nam từ 110 quốc gia, chủ yếu là các quốc gia khu vực Châu Á, trong đó lao động mang quốc tịch Trung Quốc chiếm số lượng đông nhất với hơn 25.700 người, tương ứng 30,9%.

Các quốc gia có người lao động đến Việt Nam làm việc nhiều tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 15.300 người, Đài Loan với hơn 10.700 người, và Nhật Bản với hơn 7.900 người.

Địa phương có đông lao động người nước ngoài làm việc nhất là Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 20.300 người (chiếm 24,3%), tiếp đến là Bình Dương với hơn 12.000 người (chiếm 14,4%), Hà Tĩnh với hơn 7.000 người (chiếm 8,4%), Hà Nội với 6.386 người (chiếm 7,6%), Đồng Nai với 6.205 người (chiếm 7,4%).

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết bộ đang xây dựng dự thảo nghị định về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài tại Việt Nam. Hiện nay, dự thảo nghị định đang đưa ra 2 phương án lấy ý kiến.

Với phương án 1, lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội từ đầu năm 2018. Còn theo phương án 2, lao động người nước ngoài từ đầu năm 2018 sẽ tham gia 3 chế bộ bảo hiểm ngắn hạn là ốm đau, thai sản, tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; và đến năm 2020 sẽ tham gia thêm 2 chế độ dài hạn là hưu trí và tử tuất.

Minh Tuệ (th)

Xem thêm: