Viện Khoa học Lao động và Xã hội ngày 9/6 công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý I/2017, trong đó cho thấy số người thất nghiệp đã giảm, đặc biệt là số người có bằng đại học.

Cơ quan thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội này cho biết Việt Nam còn 1.101.700 người trong độ tuổi lao động thất nghiệp tính tới cuối quý I/2017, giảm 8.300 người so với quý IV/2016, nhưng vẫn tăng 29.500 người so với cùng kỳ năm 2016.

Hiện vẫn còn 138.800 người có trình độ đại học trở lên đang thất nghiệp, nhưng con số này đã giảm 80.000 người so với quý IV/2016, nghĩa là giảm tới hơn 1/3 so với chỉ 1 quý trước.

Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm có bằng cử nhân đại học này là 2,79%, giảm đáng kể so với mức 4,43% của quý trước đó.

Nhóm lao động có trình độ cao đẳng thất nghiệp đến cuối quý I có 104.200 người, giảm 20.600 người so với quý trước; trong khi nhóm lao động có trình độ trung cấp thất nghiệp có 83.200 người, tăng 13.000 người.

Bản tin lao động cho biết số người có việc làm tăng mạnh ở một số ngành, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 213.000 người; giáo dục, đào tạo và bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô đều tăng 104.000 người.

Về thu nhập, người lao động làm công hưởng lương kiếm được bình quân 5,4 triệu đồng/tháng từ việc làm chính, tăng 323.000 đồng so với quý trước và tăng 318.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý I/2017, Việt Nam có gần 120.000 người nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn 24.500 người (tức 25,7%) so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu là do nhóm người này hết hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Minh Tuệ tổng hợp

Xem thêm: