Chú sư tử trắng có tên Miki và chú chó Camila đã lớn lên cùng nhau, tình cảm gắn bó của 2 con vật này rất thân thiết.