Dù giảm so với tháng 6, nhưng số người thiếu đói tại Việt Nam trong tháng 7 lại tăng mạnh tới gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tháng 7 có 23,2 nghìn hộ gia đình tại Việt Nam thiếu đói, giảm 9,7% so với tháng 6. Nếu tính về số nhân khẩu, Việt Nam có 97,3 nghìn người bị đói ăn trong tháng này, giảm 11,1% so với tháng trước.

Tuy nhiên, con số này lại tăng mạnh nếu so với cùng kỳ năm trước, trong đó số hộ thiếu đói tăng gấp 5,2 lần, còn số nhân khẩu đói ăn tăng gấp 4,9 lần.

Theo lý giải của Tổng cục Thống kê, tình trạng thiếu đói tăng mạnh chủ yếu là do ảnh hưởng của nạn hạn hán nghiêm trọng tại một số khu vực, đặc biệt là ở các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, làm cho kỳ giáp hạt kéo dài hơn.

Tính chung 7 tháng năm 2016, Việt Nam có 234,4 nghìn lượt hộ thiếu đói, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 971,3 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, tăng 25,2%.

Các cấp, các ngành và các tổ chức đã phải vào cuộc khắc phục tình trạng thiếu đói bằng cách hỗ trợ các hộ thiếu đói 15,4 nghìn tấn lương thực và 590 triệu đồng kể từ đầu năm, riêng tháng 7 hỗ trợ 1,4 nghìn tấn lương thực.

Hạo Nhân

Xem thêm: