Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã trả lời tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 29/1 về việc vẫn tiếp tục cho vay gói hỗ trợ cho vay mua nhà thu nhập thấp 30.000 tỷ đồng đến hết tháng 5/2016.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc cho biết gói hỗ trợ cho vay 30.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 11/2013/TT-NHNN về hướng dẫn thủ tục cho vay đối với chương trình này quy định về các điều kiện để các đối tượng được vay theo Nghị quyết 02. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/6/2013 và giải ngân tối đa 36 tháng nên phải đến 1/6/2016 mới là thời điểm kết thúc giải ngân.

Bà Hồng cho biết, cũng có thể thời gian cuối năm, trong điều hành chính sách tín dụng của NHNN, các ngân hàng được thông báo tăng trưởng tín dụng nhất định nên TCTD nào đã sát chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thì có thể tạm dừng một thời gian, do đó có hiện tượng dừng cho vay gói hỗ trợ nhà ở 30 nghìn tỷ như báo chí đã đưa tin vừa qua, đến đầu năm 2016, các TCTD lại bắt đầu thực hiện cho vay bình thường.

Còn các quy định, trình tự, thủ tục sử dụng tài sản hình thành trong tương lai để thế chấp vay vốn đã được ban hành theo Thông tư 26/2015/TT-NHNN về hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai” – Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh và cho rằng, để giải ngân thì các TCTD và các cá nhân sẽ thực hiện theo quy định đó.

Trong quá trình điều hành chính sách tín dụng của NHNN, NHNN luôn chỉ đạo các TCTD phải chú trọng cải cách thủ tục hành chính để bảo đảm việc tiếp cận vốn của ngân hàng theo đúng quy định pháp luật. Cho nên những trường hợp nhiêu khê, xin phóng viên phản ánh rõ những cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mà TCTD nhiêu khê để chúng tôi sẽ cử các cơ quan chức năng xuống làm việc.

Thành Long

Xem thêm: