Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ các khoản cho vay mua nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014.

Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 là 5%/năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế Quyết định số 2788/QĐ-NHNN ngày 29/12/2014 của Thống đốc NHNN về mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2015 đối với dư nợ các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014.

Trước đó, ngày 15/5/2013, NHNN và Bộ Xây dựng cũng đã ký kết hợp tác triển khai Thông tư số 11/2013/NHNN quy định về mức lãi suất cho vay để hỗ trợ nhà ở. Theo đó, lãi suất cho vay của gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng được áp 6%/năm trong năm 2013 và 5% trong năm 2014 và 2015.

Tính đến thời điểm hiện tại, NHNN đã chấp thuận 19 ngân hàng thương mại tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, quy định về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Thành Long

Xem thêm: