Từ ngày 1/1/2016 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.400.000 đến 3.500.000 đồng/tháng đối với người lao động.

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định từ ngày 1/1/2016, mức lương tối thiểu vùng tăng thêm trung bình 12,4 %. Cụ thể: Vùng 1 là 3,5 triệu đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với năm 2015); vùng 2 là 3,1 triệu đồng/tháng, (tăng 350.000 đồng); vùng 3 là 2,7 triệu đồng/tháng (tăng 300.000 đồng); vùng 4 là 2,4 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng). Như vậy, mức tăng lương tối thiểu cho người lao động năm 2016 là từ 250.000-400.000 đồng/tháng.

Tính trung bình, mức lương tối thiểu vùng năm 2016 cao hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2015 khoảng 250.000-400.000 đồng/tháng. Mức lương từ 2.400.000 – 3.500.000 đồng/tháng sẽ được áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động.

Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu vùng như trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận …

Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Khi thực hiện mức lương này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm chế độ tiền lương của người lao động làm thêm giờ, làm ban đêm, điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại.

Trước đó, theo điều tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay, có tới 19,9% người lao động khẳng định tiền lương không đủ sống, 72% phải chi tiêu rất tiết kiệm, 62% lao động phải làm thêm giờ để phục vục cuộc sống. Với mức tăng 12,4%, nếu trừ mất giá tiền tệ năm 2015 là 6%, thì mức tăng cũng được 6,4%, tuy không lớn nhưng cũng giúp được phần nào cho người lao động đỡ khó khăn.

Thành Long

Xem thêm: