Mỗi học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được vay tối đa 1,5 triệu đồng/tháng thay vì mức 1,25 triệu đồng/tháng như hiện nay.

Theo quyết định về việc điều chỉnh hạn mức cho vay đối với học sinh, sinh viên vừa được chính phủ ban hành, hạn mức cho vay đối với đối tượng này sẽ được tăng 20% kể từ giữa tháng 6 này.

Mức cho vay tối đa áp dụng từ ngày 15/6/2017 sẽ là 1,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên, tăng 250.000 đồng/tháng so với mức cũ áp dụng từ ngày 9/1/2016.

Đối tượng vay là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học hoặc tương đương đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề hoạt động theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Chính sách Xã hội là tổ chức có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay.

Mức lãi suất đang được Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng đối với học sinh, sinh viên là 6,6%/năm, tương đương 0,55%/tháng. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Tính đến cuối năm 2016, dư nợ khoản vay này đạt 19.375 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại thời điểm đó. So với mức 24.456 tỷ đồng vào cuối năm 2015, dư nợ cho vay học sinh, sinh viên đã giảm gần 21%.

Minh Tuệ

Xem thêm: