Bộ Nội vụ cho rằng một số ngành như Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng…, do có những đặc thù nên đã được Thủ tướng ký văn bản cho áp dụng hệ số tiền lương tăng thêm quá cao so với mặt bằng chung các ngành khác, nên sẽ đề nghị giảm dần.

Trong quá trình nghiên cứu để điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/5/2016 từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng, Bộ Nội vụ cho rằng đang có những bất cập trong so sánh lương giữa các ngành với nhau.

Cũng theo Bộ Nội vụ, thực tế có một số ngành như Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Cục đăng kiểm… do có những điểm đặc thù nên được Thủ tướng cho áp dụng hệ số tiền lương tăng thêm từ 0,8 đến 1,8 lần mức lương cơ sở.

Điều này có nghĩa là cùng 1 vị trí công việc, ví dụ như cùng là bảo vệ, lái xe, nhân viên văn thư…nhưng nếu làm ở Tổng cục Thuế được hưởng lương cao hơn 2,8 lần so với những người làm ở ngành khác? Tương tự như vậy, người có hàm Vụ trưởng ở Tổng cục Thuế (chỉ là Vụ trưởng thuộc tổng cục, vụ trưởng loại 2) sẽ được hưởng lương cao hơn 2,8 lần so với vụ trưởng ở Bộ Tài chính (là Vụ trưởng loại 1).

Điều này đã tạo sự chênh lệch về tiền lương và thu nhập giữa các ngành, đây thực sự là bất công giữa các ngành nghề nên có nhiều ý kiến đề nghĩ bãi bỏ quy định tiền lương tăng thêm này.

Bộ Nội vụ trình Chính phủ hai phương án giải quyết. Một là, khi điều chỉnh mức lương cơ sở thì điều chỉnh giảm dần hệ số tiền lương tăng thêm của các cơ quan, đơn vị đang được hưởng tương ứng với tỷ lệ tăng của mức lương cơ sở.

Hai là, giữ nguyên hệ số tiền lương tăng thêm của các cơ quan, đơn vị như hiện hành khi điều chỉnh mức lương cơ sở cho đến khi thực hiện Đề án tổng thể về cải cách tiền lương. Được biết, Dự thảo Nghị định do Bộ Nội vụ trình theo phương án một.

Thành Long

Xem thêm: