Theo báo cáo của Vụ Quản lý Các khu kinh tế (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Việt Nam đã cấp phép thành lập cho 325 khu công nghiệp tính đến hết tháng 5/2017.

Các khu công nghiệp được cấp phép có tổng diện tích đất tự nhiên 94,9 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 64 nghìn ha, chiếm khoảng 67%.

Cho đến nay đã có 220 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 60,9 nghìn ha. Ngoài ra, 105 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích 34 nghìn ha.

Vụ Quản lý Các khu kinh tế cho biết tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 51,5%, riêng các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt 73%.

Về các khu kinh tế (KKT), báo cáo cho biết số lượng các KKT ven biển đã thành lập trên toàn Việt Nam 16 khu, với tổng diện tích mặt đất và mặt nước đạt xấp xỉ 815 nghìn ha. Ngoài ra còn có 2 KKT có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập.

Trong số 16 KKT ven biển này có 36 khu công nghiệp, khu phi thuế quan được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 16,1 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 7,8 nghìn ha, chiếm khoảng 48%.

Báo cáo cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2017, các khu công nghiệp và khu kinh tế của Việt Nam đã thu hút được 375 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 6,2 tỷ USD.

Minh Tuệ – Theo Tạp chí tài chính

Xem thêm: