Với hơn 92% tổng số Đại biểu tán thành, Quốc hội thống nhất thông qua chương trình giám sát tối cao năm 2020 việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Báo Người Lao Động cho biết, sáng nay 10/6, với 446/447 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành (chiếm trên 92% so với tổng số đại biểu), Quốc hội thống nhất thông qua chương trình giám sát tối cao năm 2020.

Nội dung cuộc giám sát chuyên đề được chọn là về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Đây cũng là chuyên đề duy nhất sẽ tiến hành giám sát tối cao trong năm 2020.

Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết tại Quốc hội. (Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội/VnExpress)

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, các chính sách liên quan đến bảo vệ trẻ em đang tiếp tục được triển khai thực hiện.

“Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục giao các cơ quan tăng cường giám sát, trường hợp cần thiết sẽ tổ chức các phiên giải trình để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Trẻ em. Do vậy, Thường vụ xin được giữ như dự kiến”, ông Phúc nói.

Kết quả biểu quyết về chương trình giám sát tối cao năm 2020 của Quốc hội. (Ảnh: Người Lao Động)

VnExpress thông tin, theo quy định, Quốc hội sẽ thành lập đoàn giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”, xác định rõ phạm vi và nội dung, kế hoạch giám sát, thành phần tham gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. 

Tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020), Quốc hội sẽ xem xét kết quả báo cáo giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Khôi Minh (tổng hợp)