Du khách Việt giờ đây có thể dùng điện thoại quét mã QR để nhận diện một hướng dẫn viên du lịch có giấy phép hành nghề hay không.

Cơ sở dữ liệu trực tuyến hướng dẫn viên du lịch Việt Nam với giao diện mới và các tính năng được nâng cấp, bổ sung đã chính thức được Tổng cục Du lịch đưa vào vận hành từ ngày 4/6/2018.

Theo đó, từ nay khách du lịch có thể dùng điện thoại thông minh quét mã QR (quick response code – mã vạch ma trận) trên thẻ đeo của hướng dẫn viên du lịch để biết hướng dẫn đó có được cơ quan chức năng cấp phép hành nghề hay không.

Bà Phạm Lê Thảo, Vụ phó Vụ Lữ hành thuộc Tổng cục Du lịch, cho biết hệ thống cơ sở dữ liệu mã QR gắn với từng hướng dẫn viên được cấp thẻ. Sau khi quét mã, hệ thống sẽ kết nối với trang web www.huongdanvien.vn của Tổng cục Du lịch để du khách biết thông tin của hướng dẫn viên du lịch. Thẻ có mã QR nhưng quét không ra thông tin của hướng dẫn viên là thẻ giả. Ảnh của hướng dẫn viên in trên thẻ khác với ảnh trên trang web cũng là thẻ giả.

Theo bà Thảo, chức năng này không chỉ giúp cơ quan chức năng quản lý hướng dẫn viên mà còn giúp du khách phát hiện những người hành nghề trái phép.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã phát hiện một số trường hợp hướng dẫn viên đeo thẻ hướng dẫn viên giả để hành nghề, dù chưa phổ biến.

Nếu không có mã QR, chỉ có cơ quan chức năng mới phát hiện được thẻ hướng dẫn là thật hay giả dựa vào mã số ghi trên thẻ.

Tuy nhiên, phải đợi đến năm 2020 thì tất cả hướng dẫn viên quốc tế và nội địa có thẻ hướng dẫn viên du lịch trên trên toàn quốc mới có thẻ QR.

“Chúng tôi đã cấp mã QR cho những người đổi thẻ mới còn những hướng dẫn viên đang dùng thẻ cũ chưa hết hạn thì sẽ cấp mã khi họ đổi thẻ mới”, bà Thảo cho biết.

Trang web www.huongdanvien.vn có thông tin của  hơn 21.000 hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa đang hoạt động trên toàn Việt Nam. Trang web cũng có thông tin về các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo ngắn hạn, kiểm tra, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và ngoại ngữ du lịch. 15.000 hồ sơ học viên đã hoàn thành các khóa học, đã đạt trong các kỳ kiểm tra nghiệp vụ và ngoại ngữ do các cơ sở đào tạo này tổ chức cũng được cập nhật ở đây.