Gần đây, các địa phương ở Trung Quốc Đại Lục đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, theo đó là tình hình nhân sự tại nhiều nơi xảy ra biến động lớn. Trong đó phải kế đến đợt thay máu quy mô lớn tại địa bàn tỉnh Giang Tô. Trong 13 địa cấp thị của tỉnh thì có đến một nửa bị cho thay người lãnh đạo đứng đầu tổ chức Đảng. Hiện nay con đường quan lộ của ông La Chí Quân, Bí thư tỉnh Giang Tô đang được chú ý.

Theo tin từ Nhật báo Bắc Kinh, quan trường tỉnh Giang Tô đang có đợt thay máu lớn, ông Bí thư tỉnh La Chí Quân năm nay sắp 65 tuổi sẽ khó tại vị. Ở phía dưới, 6 lãnh đạo đứng đầu của các địa cấp thị cũng bị điều chỉnh. Theo thống kê danh sách sau khi điều chỉnh như sau:

Nam Thông: Bí thư Lục Chí Bằng, Thị trưởng Hàn Lập Minh.

Tô Châu: Bí thư Chu Nãi Tường, Thị trưởng Khúc Phúc Điền, Phó Bí thư Chu Vĩ Cường, Ủy viên Thường vụ Chu Dân, Bí thư tổ Đảng Hội nghị Hiệp thương Chính trị là ông Tào Tân Bình.

Từ Châu: Bí thư Trương Quốc Hoa, Thị trưởng Chu Thiết Căn.

Thái Châu: Thị trưởng Sử Lập Quân.

Liên Vân Cảng: Thị trưởng Hạng Tuyết Long.

Hoài An: Thị trưởng Huệ Kiến Lâm.

Vào ngày 14/12 năm ngoái, ông Phó Bí thư Thạch Thái Phonglên nhậm chức Tỉnh trưởng. Ông Thạch Thái Phong là bạn học của ông Lý Khắc Cường ở Đại học Luật Bắc Kinh, đồng thời cũng là cán bộ cũ của ông Tập Cận Bình. Vào năm 2007 ông Tập Cận Bình từng kiêm nhiệm chức Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương, ông Thạch Thái Phong làm Phó Hiệu trưởng, là thuộc cấp trực tiếp của ông Tập Cận Bình trong thời gian 3 năm.

Tỉnh Giang tô là địa bàn của ông Giang Trạch Dân, ông Bí thư La Chí Quân được xem là nhân vật phái Giang, vì thế gần đây vị trí của ông này đang đặc biệt được chú ý.

Ngày 1/12/2015, báo Thái Dương (Hồng Kông) từng có bài phân tích cho rằng, ông Thạch Thái Phong 59 tuổi sẽ lên làm Tỉnh trưởng Giang Tô, cuộc đời chính trị sẽ kéo dài thêm 6 năm. Còn ông Bí thư La Chí Quân đã 64 tuổi, sang năm sắp nghỉ hưu, vì thế ông Thạch Thái Phong có lẽ sẽ lên tiếp quản.

Theo Nguyệt san Minh Kính đưa tin vào tháng 12/2015, ông Tập Cận Bình đang tính toán việc đưa ông La Chí Quân ra khỏi Giang Tô.

Theo Bowenpress tiết lộ vào ngày 1/7 năm ngoái, trong bản danh sách quan chức bị hạ bệ có tên ông La Chí Quân.

Báo mạng Boxun gần đây cũng chỉ ra, sau khi ông Bộ trưởng Mặt trận thống nhất là Lệnh Kế Hoạch ngã ngựa, quá trình điều tra đã phát hiện trong vụ án có liên quan đến ông La Chí Quân, có thể sẽ triệu tập ông này về Bắc Kinh để điều tra.

Vào tháng 7/2014, trước khi ông Chu Vĩnh Khang ngã ngựa đã có thông tin tiết lộ trong kế hoạch chính biến của ông Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang thì ông La Chí Quân sẽ được nhậm chức “Bộ trưởng Công an”.

Theo secretchina
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm: