Hôm nay (27/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 bầu Bộ Chính Trị, Ban bí thư, Tổng Bí Thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Vào lúc 15h ngày 27/1, kết quả bình bầu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng được tiếp tục tái cử chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam khoá 12.

Ngoài ra, Ban chấp hành Trung ương cũng giới thiệu Chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang, Thủ tướng là ông Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Về việc ai sẽ làm Tổng Bí thư, ngày 25/1, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh chia sẻ trên BBC rằng: “người nào lên cũng phải cải cách vì Việt Nam đã hội nhập và sức ép từ Trung Quốc là khủng khiếp”, “Người nào lên làm tổng bí thư trong giai đoạn quyết định và cần phải có bước ngoặt như thế này là điều rất hệ trọng đối với sự phát triển của đất nước”.

Việc ông Nguyễn Phú Trọng được tiếp tục ngồi ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ này, các nhà quan sát cho rằng khó có được sự thay đổi nào khi mà ngay vào phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 12, ông Trọng đã nhấn mạnh vẫn kiên định vào “chủ nghĩa Mác-Lê Nin” và mục tiêu chủ nghĩa xã hội, xem con đường xã hội chủ nghĩa vẫn phù hợp cho thực tế ở Việt Nam.

Có lẽ điểm sáng duy nhất ở Đại hội Đảng năm nay đó là bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Bùi Quang Vinh, khi nêu việc cấp thiết phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là sự cấp thiết cần phải có thể chế chính trị phù hợp.

Ông Vinh nhấn mạnh nền chính trị lỗi thời thậm chí còn là rào cản, trở ngại cho sự phát triển của đất nước. Nguyên nhân chính là do Đảng chỉ đổi mới về thể chế kinh tế nhưng không đổi mới về hệ thống chính trị.

Ông nói: “Một hệ thống chính trị phù hợp với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây, đặc biệt là trong hoàn cảnh chiến tranh, nay đã không còn phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường, thậm chí là rào cản, trở ngại cho sự phát triển”.

“Vì vậy, trong giai đoạn tới, việc đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới về kinh tế là yêu cầu hết sức cấp bách”. 

Ngọn Hải Đăng

Xem thêm: