Trong tháng 7/2018, nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực như tăng lương cơ sở, tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, chính sách về bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH)….  

Tăng lương cơ sở từ 1,3 lên 1,39 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở áp dụng đối với công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân… được tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng (thêm 90 nghìn đồng).

Mức lương cơ sở này là căn cứ tính lương, phụ cấp; mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; các khoản trích và chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

8 nhóm đối tượng sẽ được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH

Cùng với tăng lương cơ sở, từ ngày 1/7/2018, tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng…

Nhiều chính sách về tiền lương, bảo hiểm thay đổi từ tháng 7/2018
Từ tháng 7/2018, sẽ có nhiều thay đổi liên quan đến BHXH. (Ảnh: CafeF)

Tăng trợ cấp thai sản

Từ ngày 1/7/2018, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (gọi gọn là trợ cấp thai sản) cũng sẽ tăng so với mức hiện hành, do việc tăng lương cơ sở.

Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, việc trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được quy định như sau: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con, theo Gia Đình và Xã Hội.

Thay đổi mức đóng – hưởng BHYT

Tăng lương cơ sở cũng dẫn đến việc điều chỉnh tỉ lệ đóng – hưởng của hàng chục triệu chủ thẻ BHYT theo hướng tăng thêm quyền lợi hưởng.

Mức đóng BHYT của một số đối tượng sẽ tăng thêm từ 58.500 đồng/tháng lên 62.550 đồng/tháng. (1.390.000 đồng x 4,5 % (lương cơ sở)), gồm: Người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng, người có công với cách mạnh, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, hộ gia đình …

Cùng với tăng lương cơ sở việc hưởng BHYT cũng được điều chỉnh tăng tương ứng như:; Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở: Điều chỉnh tăng từ 195.000 đồng lên 208.500 đồng. Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dich vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 58,5 triệu đồng lên 62,55 triệu đồng, theo Vietnamnet.

Giảm giá khám chữa bệnh BHYT

Từ 15/7/2018, giá khám chữa bệnh BHYT dao động từ 23.300 đồng – 33.100 đồng, tùy hạng bệnh viện; giá siêu âm 38.000 đồng, chụp Xquang từ 44.000 – 66.000 đồng là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Nhiều chính sách về tiền lương, bảo hiểm thay đổi từ tháng 7/2018
Từ tháng 7/2018, mức đóng, hưởng BHYT được điều chỉnh theo lương cơ sở. Ngoài ra, giá khám chữa bệnh của nhiều dịch vụ bằng BHYT cũng được điều chỉnh giảm. (Ảnh: CafeF)

Ngoài ra, người bệnh vào khoa cấp cứu, có thời gian cấp cứu, điều trị dưới 4 giờ không phải trả tiền ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu. Trường hợp nằm trên băng ca, giường gấp chỉ phải trả bằng 50% tiền giường. Đặc biệt, bệnh viện bố trí nằm ghép 2 người/giường chỉ được bảo hiểm xã hội thanh toán 1/2 mức giá giường bệnh, nằm ghép 3 người thanh toán 1/3 mức giá, theo Dân Việt.

Thay đổi tỷ lệ đóng BHXH

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, người lao động đóng 8 % mức tiền lương vào quỹ hưu trí. Từ ngày 1/1/2018, mức tiền lương đóng BHXH gồm: Mức lương, phụ cấp và khoản bổ sung khác. Lương cơ sở thay đổi cũng khiến mức đóng BHXH được điều chỉnh tăng:

Theo đó, số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.

Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, mức đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện tối đa cũng thay đổi. Theo đó, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc (hoặc tự nguyện) nếu cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc (hoặc tự nguyện) chỉ được bằng 20 tháng lương cơ sở. Do đó, mức cao nhất sẽ là 27.800.000 đồng/tháng (1.390.000 đồng/tháng x 20), theo An Ninh Thủ Đô.

Như Quỳnh