Doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 của Nhà máy In tiền Quốc gia Việt Nam đều tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước.

Nhà máy In tiền Quốc gia mới đây công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 997,6 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tài chính mang về cho nhà máy doanh thu hơn 17,2 tỷ đồng, tăng hơn 7,2 tỷ so với cùng kỳ. Số tiền này chủ yếu có được từ tiền lãi gửi ngân hàng.

Song song với doanh thu tăng đột biến, lợi nhuận trước thuế của nhà máy in tiền duy nhất của Việt Nam cũng tăng mạnh 53%, đạt 66,78 tỷ đồng.

Lãi ròng của nhà máy trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 60 tỷ đồng, cao hơn so với mức 41,8 tỷ đồng của nửa đầu năm 2017.

Theo kế hoạch trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nhà máy In tiền Quốc gia đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2018 đạt 2.344 tỷ đồng, nhưng hạ lợi nhuận trước thuế xuống còn 54,24 tỷ đồng. Như vậy, dù doanh thu 6 tháng đầu năm mới chỉ đạt 42,5%, lợi nhuận của nhà máy đã vượt kế hoạch cho cả năm.

Trong vài năm gần đây, lợi nhuận của Nhà máy In tiền Quốc gia liên tục tăng, từ mức 20 tỷ đồng năm 2013 lên 42 tỷ đồng năm 2016 rồi gần 68 tỷ đồng năm 2017.

Nhà máy In tiền quốc gia là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Vỹ An