Thời hạn Gói tín dụng hỗ trợ nhà ở trị giá 30.000 tỷ đồng đến ngày 30/5/2016 chỉ còn hơn 4 tháng, nhưng đến nay, số tiền thực tế đã giải ngân mới chỉ đạt có 59%? Trong khi nhu cầu nhà ở cho các đối tượng người nghèo, người thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở vẫn còn rất lớn.

Vậy cần đánh giá thế nào, liệu có tiếp tục kéo dài gói này từ 1/6/2016 không đang là câu hỏi mà dư luận quan tâm.

Theo Bộ xây dựng tốc độ giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, tính đến hết năm 2015, đã giải ngân là 17.711 tỷ đồng (đạt 59%), như vậy chỉ còn hơn 4 tháng nữa là kết thúc và kết quả thực hiện sẽ không đạt.

Để giải quyết vấn đề này, một mặt các ngân hàng tích cực cam kết với người vay và các dự án để cho vay theo kế hoạch, mặt khác cần xin kéo dài thời gian thực hiện gói này sau 1/6.

Tình hình cụ thể, các ngân hàng đã giải ngân cho 39.883 hộ với số tiền là 13.771 tỷ đồng; bao gồm 13.086 hộ vay mua nhà ở xã hội với số tiền là 3.978 tỷ đồng; 22.339 hộ vay mua nhà ở thương mại với số tiền là 8.062 tỷ đồng, 4.458 hộ vay cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 1.731 tỷ đồng.

Đối với tổ chức: Các ngân hàng đã cam kết cho vay 60 dự án với số tiền là 7.774 tỷ đồng; đã giải ngân cho 58 dự án, dư nợ là 3.940 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đánh giá, thực tế qua 3 năm triển khai đã khẳng định các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia.

Cụ thể, “vừa giúp cho thị trường hồi phục tích cực, vừa đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng người nghèo, người thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở. Thị trường bất động sản đã hướng tới bộ phận đa số người mua, cung cấp các hàng hóa phù hợp với nhu cầu thực và khả năng thanh toán của thị trường.”

Sắp tới, Bộ Xây dựng sẽ chính thức tổng kết gói 30.000 tỷ này và phối hợp các bộ, ngành để xin kéo dài thời gian thực hiện. Kỳ vọng, các đối tượng người nghèo, người thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở có thể vay được tiền để mua nhà ở theo gói này.

Thành Long

Xem thêm: