Đối với mọi người không hay tìm hiểu về xe hơi, khái niệm 200 mã lực và 800 mã lực chắc là khá mơ hồ, lại càng không biết 10.000 mã lực thực tế nhanh như thế nào.

Chiếc xe gia đình thông thường có động cơ khoảng 200 mã lực, siêu xe khoảng 500 ~ 700 mã lực và máy bay khoảng 10.000 mã lực. Vì vậy muốn trang bị cho một chiếc xe động cơ 10.000 mã lực là điều không tưởng. Nếu đối với bạn đây vẫn là một khái niệm mơ hồ, chỉ cần trực tiếp xem sự khác biệt giữa 850 mã lực và 10.000 mã lực thì sẽ rõ ràng ngay.

Không nghĩ rằng xe 850 mã lực chạy trước xe 10.000 mã lực 6 giây, nhưng chỉ vài giây sau đã bị xe 10.000 mã lực hung hăng cho hít khói.

Huy Hoàng

Xem thêm: