Lần đầu tiên trong vòng 4 năm, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm tốc do những khó khăn trong ngành nông-lâm nghiệp và khai khoáng, và theo đó không đạt mục tiêu chính phủ đề ra.

Số liệu công bố ngày 28/12 của Tổng cục Thống kê cho thấy quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 2016 tính theo giá hiện hành ước đạt 4.503 nghìn tỷ đồng, tăng so với mức 4.193 nghìn tỷ đồng của năm 2015.

Với con số này, GDP của Việt Nam năm nay ước tính đạt mức tăng trưởng 6,21%, kém mức 6,68% của năm trước và cũng thấp hơn so với mục tiêu 6,7% đã được Quốc hội phê duyệt. Đây là lần đầu tiên nền kinh tế tăng trưởng chậm lại kể từ năm 2012.

GDP 2016

Số liệu theo quý cho thấy nền kinh tế có mức tăng trưởng khả quan hơn. GDP trong quý I đạt mức tăng 5,48% (so với cùng kỳ năm trước), quý II đạt 5,78%, quý III đạt 6,56% và quý IV đạt 6,68%.

Theo hãng tin Reuters, tốc độ tăng trưởng theo quý này vẫn giúp Việt Nam đứng trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất Châu Á.

Tổng cục Thống kê cho biết GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2016 ước đạt 48,6 triệu đồng, tương đương 2.215 USD, tăng 106 USD so với năm 2015. Tính theo tháng, GDP bình quân của người Việt đạt 4,05 triệu đồng/người/tháng.

Giải thích về sự giảm tốc của nền kinh tế, đại diện Tổng cục Thống kê cho biết tăng trưởng không đạt mục tiêu đề ra do điều kiện kinh tế thế giới không thuận, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biển diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và khai khoáng.

Số liệu cụ thể cho thấy sản lượng kinh tế của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trong năm 2016 tăng 1,36%, thấp nhất kể từ năm 2011 trở lại đây. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 7,57%, thấp hơn mức tăng 9,64% của năm trước. Riêng khu vực dịch vụ tăng 6,98%, cao hơn mức tăng 6,33% của năm 2015.

GDP 2016

Xét về cơ cấu, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 16,32% GDP, công nghiệp và xây dựng chiếm 32,72%, khu vực và dịch vụ chiếm 40,92%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,04%.

Hạo Nhân

Xem thêm: