Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, nền kinh tế nhập siêu 564 triệu USD trong tháng 12/2015, cao hơn nhiều so với con số ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê là 300 triệu USD.

Cả năm, kinh tế trong nước nhập siêu gần 17 tỷ USD, đây là con số nhập siêu lớn nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 12 đạt gần 14,30 tỷ USD, tăng 4,9% so với tháng trước; lũy kế cả năm đạt gần 165,65 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2014. Cụ thể, trong tháng 12/ 2015, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 13,73 tỷ USD, giảm 1,1% so với tháng trước. Lũy kế cả năm 2015, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 162,11 tỷ USD, chỉ tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2014, không đạt mục tiêu đề ra là tăng 10%.

Như vậy, trong tháng 12 nền kinh tế nhập siêu 564 triệu USD, cao hơn nhiều con số ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê là 300 triệu USD, qua đó nâng con số nhập siêu của cả năm 2015 lên 3,54 tỷ USD.

Xét riêng khối DN có vốn đầu tư nước ngoài, trong tháng 12 kim ngạch xuất khẩu của khối này đạt 9,05 tỷ USD, giảm 7,5% so với tháng trước; lũy kế cả năm đạt 110,59 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 12 kim ngạch nhập khẩu của khối DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,66 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng trước; lũy kế cả năm đạt gần 97,26 tỷ USD, tăng 15,5% so với năm 2014.

Như vậy trong tháng 12 khối DN có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục xuất siêu 1,39 tỷ USD, nâng con số xuất siêu của cả năm lên 13,33 tỷ USD. Điều đó cũng có nghĩa trong năm qua, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu tới 16,87 tỷ USD.

Thành Long

Xem thêm: