Ngân hàng Chính sách xã hội mới đưa ra chính sách nhằm hỗ trợ người dân vay vốn yên tâm khắc phục hậu quả do mưa rét gây ra tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời gian qua, theo đó, những khoản vay bị thiệt hại sẽ được khoanh nợ 5 năm.

Theo thông tin của Ngân hàng Chính sách xã hội, trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua, từ ngày  23 đến ngày 29/1/2016 đã có 6.267 hộ vay của Ngân hàng Chính sách xã hội bị thiệt hại với tổng số vốn vay lên đến 138 tỷ đồng, trong đó, có 5.574 trâu bò; 161 dê, lợn bị chết và khoảng 1.540 ha hoa màu và 118 tấn thủy sản bị thiệt hại.

Ngay sau khi đợt rét kết thúc ra, Ngân hàng Chính sách xã hội đã có công điện yêu cầu các chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh chịu thiệt hại phối hợp với chính quyền địa phương và khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nắm bắt kịp thời những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Căn cứ theo mức độ thiệt hại của từng khoản vay, Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn bà con lập hồ sơ và thực hiện đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định.

Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội đã nhanh chóng cử các đoàn công tác đến những địa phương chịu thiệt hại nặng nề để trực tiếp chỉ đạo chi nhánh, gặp gỡ, hướng dẫn bà con.

Về khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ áp dụng các biện pháp gia hạn nợ (kéo dài thời hạn trả nợ) đối với các khoản vay bị thiệt hại đến dưới 40%; Khoanh nợ tối đa đến 3 năm đối với các khoản vay bị thiệt hại từ 40% đến dưới 80% và khoanh nợ tối đa đến 5 năm đối với các khoản vay bị thiệt hại từ 80% đến 100% (trong thời gian khoanh nợ, khách hàng chưa phải trả nợ và không phải trả lãi).

Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ tiếp tục xem xét nhu cầu của bà con ở các vùng vừa bị thiệt hại trên để cho vay bổ sung, cho vay mới, giúp bà con có nguồn vốn tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh.

Thành Long

Xem thêm: