Tình hình kinh tế vẫn khó khăn, các doanh nghiệp vẫn phải chống chọi để vượt khó. Chỉ trong tháng 1 có tới 13.800 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, trong khi chỉ có 8.320 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 1/2016, trong đó số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 1 năm nay là 1.338 doanh nghiệp, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước, 12.456 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước; bao gồm 5.181 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 7.275 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Tổng cộng có 13.800 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, đây là con số kỷ lục chưa từng thấy.

Về thành lập mới, tháng 1/2016, cả nước có 8.320 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 59,3 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% về số doanh nghiệp và tăng 87% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 54,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 124 nghìn người, tăng 19,8%.

Đồng thời, trong tháng cả nước có 4.872 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm trước và là tháng đầu năm có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong một số năm gần đây (tháng 1/2014 có 2375 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; tháng 1/2015 có 2872 DN).

Như vậy, trong tháng 1 này, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động lớn hơn số thành lập mới, nhưng những doanh nghiệp mới đăng ký thành lập thì còn phải có thời gian mới có thể đi vào hoạt động để tiếp nhận lao động và tạo ra sản phẩm cho xã hội.

Thành Long

Xem thêm: