Nhờ một khoản thu nhập bất thường, Nhà máy In tiền Quốc gia của Việt Nam (NBPP) đã vượt kế hoạch lợi nhuận và công bố lãi lớn vào năm ngoái.

Nhà máy In tiền Quốc gia vừa công bố báo cáo tài chính năm 2016, trong đó cho thấy các chỉ số tài chính chủ chốt đều tăng mạnh.

Cụ thể, doanh thu của Nhà máy In tiền Quốc gia đạt 2.195 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 53% so với năm 2015, còn lợi nhuận gộp đạt 81 tỷ đồng, tăng 24,6%.

Trong kỳ, Nhà máy In tiền ghi nhận thêm khoản doanh thu hoạt động tài chính 33,9 tỷ đồng. Sau khi trừ đi khoản chi phí tài chính 16,5 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 59,8 tỷ đồng, nhà máy in tiền này của Việt Nam kiếm được khoản lợi nhuận thuần 38,1 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2015.

Số lãi này khớp với kế hoạch đặt ra trước đó cho NBPP khi nhà máy đặt kế hoạch đạt gần 38 tỷ đồng lợi nhuận trên mức doanh thu 1.958 tỷ đồng cho năm 2016.

Tuy nhiên, năm qua Nhà máy In tiền Quốc gia lại bất ngờ ghi nhận khoản thu nhập khác lên đến 17,6 tỷ đồng do nhận được khoản đền bù giấy hỏng lên tới 12,5 tỷ đồng từ Công ty Inovia.

Khoản thu nhập bất thường này giúp Nhà máy In tiền Quốc gia đạt lợi nhuận trước thuế 52,9 tỷ đồng khi kết thúc năm 2016, tăng 76% so với năm 2015.

Tính đến hết tháng 12/2016, Nhà máy In tiền Quốc gia có vốn chủ sở hữu 1.737 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm trước, trong khi số nợ phải trả là 134,7 tỷ đồng, tăng 44%.

Tổng tài sản của nhà máy đạt 1.872 tỷ đồng, tăng 19,3% so với một năm trước, trong đó tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn nhất với 614 tỷ đồng, tiếp đến là tiền và các khoản tương đương tiền với 580 tỷ đồng.

Minh Tuệ

Xem thêm: