Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng chia sẻ với báo giới về quan điểm điều hành trong chính sách tỷ giá của NHNN trước thềm năm mới 2016.

Hỏi: Chính sách tỷ giá là một trong những chủ đề đang được dư luận quan tâm hiện nay. Phó Thống đốc có thể cho biết quan điểm và định hướng điều hành tỷ giá trong thời gian tới?

Quan điểm điều hành chính sách tỷ giá của NHNN vẫn luôn nhất quán mục tiêu ổn định thị trường ngoại hối, nâng cao vị thế của đồng Việt Nam, từ đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Hỏi: Tại Hội nghị toàn ngành Ngân hàng mới đây, Thống đốc NHNN đã nói về định huớng điều hành tỷ giá tiến tới điều hành theo cách thức linh hoạt và thị trường hơn. Vậy, cách thức điều hành mới sẽ như thế nào, thưa Phó Thống đốc?

NHNN vẫn sẽ công bố tỷ giá nhưng khác ở chỗ tỷ giá có thể được điều chỉnh lên/xuống hàng ngày. Tỷ giá do NHNN công bố sẽ được xác định trên cơ sở: Tham chiếu diễn biến của đồng USD và một số đồng tiền trên thế giới; tham chiếu tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng; và trên cơ sở các cân đối vĩ mô, tiền tệ, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và chính sách kinh tế vĩ mô.

Việc điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt hơn phù hợp với bối cảnh thương mại và đầu tư quốc tế, sẽ luân chuyển nhanh hơn và mạnh hơn sau hàng loạt các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết.

Hỏi: Với cách thức điều hành mới này, Phó Thống đốc có thể cho biết NHNN sẽ điều hành và có biện pháp gì để ổn định được thị trường?

Việc cân nhắc mức độ tham chiếu các yếu tố nêu trên sẽ được NHNN tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo yếu tố linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo yếu tố quản lý theo đúng chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý đã được xác định tại các văn bản về quản lý ngoại hối hiện hành.

Cách thức điều hành tỷ giá mới này sẽ cho phép tỷ giá phản ứng linh hoạt, kịp thời hơn với diễn biến trong nước và quốc tế. Bên cạnh việc điều hành tỷ giá theo cách thức mới, NHNN sẽ thực hiện các giải pháp CSTT đồng bộ để đảm bảo mục tiêu ổn định thị trường ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo thoibaonganhang.vn

Xem thêm: