Đại hội đã bỏ phiếu quá bán, đồng ý với đơn xin từ chối nhận đề cử của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng…

Theo kết quả bỏ phiếu kín vào chiều ngày 25/1, Đại hội Đảng XII đã đồng ý cho 29 ứng cử viên (23 chính thức và 6 dự khuyết) rút khỏi danh sách bầu cử, truyền thông trong nước đưa tin.

Trong 23 nhân sự đề cử ủy viên chính thức xin rút có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, nguyên Bí thư thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư thành uỷ TP.HCM Lê Thanh Hải và một số người khác.

Đây là những ứng cử viên được giới thiệu (ngoài danh sách đề cử của Trung ương khoá XI) và đã xin rút trước đó.

Như vậy, hiện chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng là được ở lại và được đề nghị tái ứng cử chức Tổng Bí thư.

21h30 ngày 25/1, Đại hội XII sau hai vòng bỏ phiếu đã chốt danh sách 246 người sẽ ứng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Trong đó, danh sách bầu ủy viên chính thức là 220 người, danh sách bầu ủy viên dự khuyết là 26 người.

Hôm nay, theo lịch trình, Đại hội làm việc tại hội trường cả ngày, tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Từ Ân tổng hợp

Xem thêm: