Vào lúc 9h30 hôm nay, 1.510 đại biểu đã bắt đầu tiến hành bỏ phiếu kín bầu cử BCH Trung ương khóa 12, gồm 200 ủy viên (180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết).

Vào lúc 10h10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Trưởng ban kiểm phiếu là ông Nguyễn Thế Trung tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 12.

Có 1.510 phiếu phát ra và được nhận hết, tức không có đại biểu nào vắng mặt. Tại mỗi điểm bỏ phiếu có 2 thùng phiếu sát nhau, trong đó 1 thùng dành cho phiếu bầu ủy viên Trung ương chính thức và 1 thùng phiếu dành cho phiếu bầu ủy viên Trung ương dự khuyết.

Ban kiểm phiếu gồm 25 người, do ông Nguyễn Thế Trung – Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng ban kiểm phiếu.

Chiều cùng ngày hôm nay, Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả 200 ủy viên trúng cử vào BCH Trung ương khóa 12.

Với việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xin không ra ứng cử và đã được bỏ phiếu chấp thuận, giới quan sát cho rằng nhân sự lãnh đạo chủ chốt sẽ không có bất ngờ.

Ngọn Hải Đăng

Xem thêm: