Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam thứ 12 lần này được diễn ra từ ngày 20/1 và sẽ kết thúc vào ngày 28/1 với nhiều diễn biến sôi động khiến người dân đặc biệt chú ý hơn các lần trước. Mới đây, truyền thông trong nước dẫn lời Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng, xác nhận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xin rút và được rút khỏi danh sách giới thiệu bầu Ban chấp hành TƯ khóa mới.

Trả lời bên lề Đại hội Đảng năm nay, ông Trung nói: “…lần này, Ban chấp hành TƯ giới thiệu thêm 5 đồng chí quá tuổi, trong đó có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ở lại để mang tính chất kế thừa, giữ vững ổn định chính trị, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân và đặc biệt là giữ đoàn kết thống nhất trong Đảng.” Như vậy, “một trường hợp đặc biệt” được đề cập trước đây đó chính là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khi nói về chuyện những người tự ý xin rút, ông Trung cho rằng “hội nghị TƯ 14 cũng làm rất dân chủ. Bộ Chính trị không có quyền cho rút mà đưa ra trước TƯ bỏ phiếu kín. Cả 4 đồng chí, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, được Ban chấp hành TƯ 11 cho rút.”

Ngoài ra ông còn nói thêm, điều này đã gạt bỏ những thảo luận trên mạng về việc các Đảng viên Bộ chính trị “tham quyền cố vị” và chia bè kết phái, trái lại họ đã “thống nhất rất cao để giới thiệu một người ở lại.”

Vào ngày 21/1, trong bản báo cáo khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 12, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vẫn kiên định vào “chủ nghĩa Mác Lê Nin” và mục tiêu chủ nghĩa xã hội, và xem con đường Xã hội Chủ nghĩa vẫn phù hợp cho thực tế ở Việt Nam.

Sáng ngày 22/1, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh có bài phát biểu giải thích vì sao từ Đại hội lần thứ 11 đến nay đã 5 năm mà sự chuyển biến “chưa mang lại hiệu quả như mong muốn”. Ông nói:

Một hệ thống chính trị phù hợp với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây, đặc biệt là trong hoàn cảnh chiến tranh, nay đã không còn phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường, thậm chí là rào cản, trở ngại cho sự phát triển.” 

“Vì vậy, trong giai đoạn tới, việc đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới về kinh tế là yêu cầu hết sức cấp bách”.

Nhiều người rất tâm đắc với phát biểu của ông Vinh, tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng ông cần nêu rõ giải pháp cụ thể về việc thay đổi thế chế như thế nào để đạt được những hiệu quả như mong đợi.

Đại hội Đảng lần này diễn ra dưới sự bảo vệ của hơn 5.000 quân tinh nhuệ cùng nhiều khí tài hiện đại thuộc các binh chủng khác nhau. Các đơn vị đặc biệt này thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô. Đây là điều chưa từng diễn ra trước đây.

Hồng Hoa

Xem thêm: