Chiều hôm nay, Ban kiểm phiếu đã hoàn thành xong việc kiểm phiếu bầu ra 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Trong số 180 ủy viên chính thức thì ủy viên trẻ nhất là ông Nguyễn Xuân Anh (40 tuổi) – Bí thư thành ủy Đà Nẵng, ủy viên lớn tuổi nhất là ông Nguyễn Phú Trọng (72 tuổi) – Tổng bí thư Đảng khóa XI.

Trong số ủy viên chính thức có tên 4 người trong danh sách lãnh đạo chủ chốt mà Bộ Chính trị đưa ra ở Hội nghị Trung ương 14 ngày 11/1, đó là đại tướng công an Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày mai (27/1), Đại hội sẽ bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 28/1.

Ngọn Hải Đăng

Xem thêm: