Trong những ngày gần đây, một số người dùng phản ánh đã nhận được email gửi từ địa chỉ giả mạo “VIETCOMBANK<[email protected]>” với tiêu đề “Xác nhận chuyển tiền”.

Các chuyên gia an toàn bảo mật đã tiến hành phân tích và nhận thấy tập tin đính kèm là một file có chứa mã độc. Khi người dùng tải về file đính kèm và mở file, mã độc sẽ được kích hoạt và thực hiện cá hành động như lây nhiễm, đánh cắp thông tin người dùng…

Đây là một hình thức tấn công lừa đảo qua thư điện tử tuy không mới nhưng vẫn hiệu quả nếu người dùng thiếu cảnh giác.

Email spam mà các đối tượng lừa đảo gửi cho người dùng thường có dạng như sau:

Tuy nhiên, các email lừa đảo thường luôn thay đổi và rất đa dạng, nên các chuyên gia an toàn bảo mật khuyến cáo người dùng khi nhận được  được email với những đặc điểm như trên thì không mở tập tin đính kèm trọng email, đồng thời thực hiện xóa bỏ email.

Tuệ Minh