Theo Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi),Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 Công an chính quy xuống đảm nhận các chức danh Công an xã.

Đây là biên chế dự kiến trong lực lượng công an sẽ được điều chuyển nếu Luật công an nhân dân (sửa đổi) được thông qua, trong đó quy định chính quy hóa công an xã, thị trấn.

Thượng tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Sáng 7-6, Quốc hội đã nghe Thượng tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án luật này là đưa công an xã, thị trấn chính quy hóa theo chủ trương của Đảng.

Thượng tướng Tô Lâm cho biết tổ chức bộ máy sẽ được bố trí phù hợp với đặc điểm tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn xã, thị trấn. 

Dự thảo Luật gồm 7 chương, 48 điều. So với Luật CAND năm 2014, dự thảo Luật đã bổ sung 4 điều, sửa đổi, bổ sung 31 điều, bỏ 1 điều.

Hiện nay số đơn vị công an xã, thị trấn đã được bố trí công an chính quy là 1.065; số đơn vị công an xã, thị trấn chưa được bố trí công an chính quy còn 8.516.

“Như vậy, để xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy trong biên chế hiện có (không tăng thêm biên chế) xuống đảm nhận các chức danh công an xã. Chính phủ chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức đang làm trưởng công an xã, thị trấn” – bộ trưởng Bộ Công an cho biết.

Theo tờ trình, Dự thảo sửa đổi quy định về thời hạn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND từ 3 năm xuống còn 2 năm, đồng thời quy định việc kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ trong một số trường hợp để phù hợp với Luật Nghĩa vụ quân sự và thực tiễn trong CAND.

Cũng theo Tờ trình, một trong những điểm mới đáng chú ý là Dự thảo sửa đổi quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan CAND theo hướng không quy định cứng số lượng các vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng mà chỉ xác định các chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng để bảo đảm linh hoạt và phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an.

Mạnh Tiến (TH)