Sáng ngày 16/1, Phiên họp thứ 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII diễn ra trong ba ngày (từ 14 đến 16/1) đã bế mạc.

Trong phiên họp kỳ này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; về hiệp thương, giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Sáng ngày 16/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm; dự thảo Nghị quyết quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước, tuy nhiên vì chưa nhất trí với một số nội dung của hai dự thảo này nên đã đề nghị cơ quan soạn thảo chuẩn bị lại trên tinh thần tiếp thu các ý kiến đóng góp để thảo luận tiếp trong phiên họp lần tới.

Ngọn Hải Đăng

Xem thêm: