Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 tại Hà Nội vào ngày 13/1 chốt lại có 2 vấn đề chính: thông qua đề cử bổ sung một số ủy  viên Trung ương khoá 11 “tái cử” khoá 12, thông qua hình thức bỏ phiếu kín đề cử nhân sự các chức danh Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016 – 2021 để Trung ương khoá 12 xem xét.

Trong diễn văn bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không nêu ra bất kỳ ai trong danh sách “đặc biệt tái cử” mà chỉ nói rằng đây là cuộc biểu quyết “với số phiếu rất tập trung” và đây là một cuộc họp “dân chủ, đoàn kết, tập trung” và đã “thành công tốt đẹp”.

Trong hội nghị lần này, vấn đề Việt Nam tham gia ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng được nhắc đến.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28/1 tại Hà Nội, trong đó phiên trù bị tổ chức vào ngày 20/1, khai mạc ngày 21/1. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11 nhiệm kỳ 2011-2015; quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 nhiệm kỳ 2016-2020.

Tham dự đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên.

Xem thêm: