Sáng nay, ngày 28/1, sau hơn 7 ngày làm việc, Đại hội XII đã bế mạc, công bố kết quả bầu 19 thành viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư và Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo đó, Bộ Chính trị gồm 19 thành viên:

1. Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư

2.  Trần Đại Quang – Đại tướng, Bộ trưởng Công an

3. Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó chủ tịch Quốc hội

4. Ngô Xuân Lịch – Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

5. Tô Lâm – Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

6. Nguyễn Xuân Phúc – Phó thủ tướng Chính phủ

7. Nguyễn Thiện Nhân – Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

8. Đinh Thế Huynh – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

9. Phạm Minh Chính – Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

10. Tòng Thị Phóng – Phó chủ tịch Quốc hội

11. Vương Đình Huệ – Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

12. Trần Quốc Vượng – Chánh văn phòng Trung ương Đảng

13. Phạm Bình Minh – Phó thủ tướng Chính phủ

14. Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

15. Trương Hòa Bình – Chánh án TAND Tối cao

16. Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

17. Võ Văn Thưởng – Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP HCM

18. Đinh La Thăng – Bộ trưởng Giao thông vận tải

19. Hoàng Trung Hải – Phó thủ tướng Chính phủ

Tổng Bí thư Đảng khóa XII: Nguyễn Phú Trọng

Ban Bí Thư:

1. Lương Cường

2. Nguyễn Văn Nên

3. Nguyễn Hòa Bình

Đại hội đồng ý không bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng khóa XI (không đồng ý 23 phiếu).

Bạch Liên tổng hợp

Xem thêm: