Xem ti vi bé hỏi giòn
Quý gì một quả tròn tròn thế kia
Dừa mình biết mấy đó kìa
Nếu họ xin, con sẽ chia cho liền

Giành sao cứ đá như điên
Dùng tay bắt lấy có phiền chi đâu?
Bố cười xoa nhẹ cái đầu
Đây là bóng đá đấu nhau con à!

Giành sao cứ đá như điên. Dùng tay bắt lấy có phiền chi đâu? (Ảnh: Pinterest)

Chỉ dùng chân đá lại qua
Ai đưa vào lưới thế là được ăn
Bé như hiểu, bớt cằn nhằn
Ngồi nhìn theo quả bóng lăn… tò mò

Bóng vào lưới bé reo to
Lại nhìn khán giả reo hò … hiểu ra …

Chỉ dùng chân đá lại qua. Ai đưa vào lưới thế là được ăn. (Ảnh: Sport.co.uk)

(ST)