Việt Nam đã rót vốn đầu tư sang hơn 30 quốc gia trong 7 tháng đầu năm, trong đó Lào là nơi nhận được đầu tư nhiều nhất.
 

Theo Cục Đầu tư Nước ngoài cho biết Việt Nam có 81 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2018 với tổng vốn đầu tư phía Việt Nam là 238,33 triệu USD.

Bên cạnh đó còn có 21 lượt dự án đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh vốn, với số vốn đầu tư tăng thêm 41,3 triệu USD.

Như vậy, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm của các doanh nghiệp Việt Nam đạt 279,63 triệu USD.

Số vốn trên được rót vào 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Lào là nơi được đầu tư nhiều nhất với 84 triệu USD, chiếm 30% tổng vốn đầu tư.

Australia xếp thứ hai với 37,1 triệu USD, chiếm 13,3% tổng vốn đầu tư, trong khi các nước nhận đầu tư nhiều tiếp theo là Campuchia, Cuba và Myanmar.

Lĩnh vực tài chính, ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,77 triệu USD, chiếm 37,8%.

Lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản đứng thứ hai với 63,84 triệu USD, chiếm 22,8% tổng vốn đầu tư; và lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ ba với 45,47 triệu USD, chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã thu hút được hơn 18 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký, trong khi giải ngân được gần 10 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm.

Minh Tuệ