Kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm 2017 mới đạt mức tăng trưởng 5,73%, tạo thách thức cho nửa cuối của năm.

Theo báo cáo do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/6, tổng sản phẩm trong nước (GDP) – tức giá trị tất cả hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra trong 6 tháng đầu năm của Việt Nam đạt 2,06 triệu tỷ đồng, tương đương 90,4 tỷ USD tính theo tỷ giá hiện hành (1 USD đổi 22.770 đồng).

Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ các năm trước

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tạo ra 310 nghìn tỷ đồng giá trị sản lượng, đóng góp 15,1% cho GDP; khu vực công nghiệp và xây dựng tạo ra 674,4 nghìn tỷ đồng, đóng góp 32,8% GDP; còn khu vực dịch vụ tạo ra 861,5 nghìn tỷ đồng, đóng góp 41,8% GDP.

Con số hơn 90 tỷ USD tổng sản phẩm quốc nội nói trên được tạo ra bởi một lực lượng dân số, theo báo cáo, vào khoảng 93,7 triệu người, trong đó có 46,2 triệu người nam và 47,5 triệu người nữ.

Theo mục tiêu của chính phủ, Việt Nam đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng 6,7% cho cả năm nay.

Tuy nhiên, một quan chức của cơ quan thống kê cho biết, để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng cả năm thì tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2017 phải đạt trên 7,4%. Đây được coi là một thách thức lớn bởi lịch sử gần đây cho thấy chưa có năm nào có thể đạt mức tăng cao như vậy trong 6 tháng cuối năm.

Minh Tuệ

Xem thêm: