Việt Nam tiếp tục xuất siêu 700 triệu USD trong tháng 4, đưa tổng giá trị thặng dư thương mại 4 tháng đầu năm 2018 lên 3,4 tỷ USD, nhưng chủ yếu là nhờ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm ước đạt 144,13 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong số đó, giá trị xuất khẩu ước đạt 73,76 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 20,28 tỷ USD, tăng 17,9%; còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 53,48 tỷ USD (tính cả dầu thô), tăng 19,4%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 4 tháng ước đạt 70,37 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 28,06 tỷ USD, tăng 11,2%; còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 42,31 tỷ USD, tăng 9,3%.

4 tháng đầu năm 2018: Việt Nam xuất siêu 3,4 tỷ USD nhờ khu vực nước ngoài
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu bù đắp mức nhập siêu của khu vực trong nước

Trong số các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, điện thoại và linh kiện đứng đầu với giá trị xuất khẩu ước đạt 16,59 tỷ USD (tăng 36,8% so với cùng kỳ năm trước), tiếp đó là hàng dệt may đạt 8,6 tỷ USD (tăng 15,7%), và máy tính và linh kiện đạt 8,3 tỷ USD (tăng 10,8%).

Về nhập khẩu, mặt hàng nhập khẩu lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch ước đạt 13,42 tỷ USD (tăng 22,3% so với cùng kỳ), tiếp đến là máy móc, thiết bị đạt 10,16 tỷ USD (giảm 7,4%), và điện thoại và linh kiện đạt 4,42 tỷ USD (tăng 9,8%.

Về thị trường, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 14 tỷ USD (tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước), tiếp đến là EU đạt 13,2 tỷ USD (tăng 16%), và Trung Quốc đạt 10,7 tỷ USD (tăng 29%).

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 18,1 tỷ USD (tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2017), tiếp theo là Hàn Quốc với kim ngạch đạt 15,5 tỷ USD (tăng 7,6%), và ASEAN đạt 9,9 tỷ USD (tăng 14,5%).

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tính đến hết tháng 4/2018 đạt 3,39 tỷ USD, trong đó có 700 triệu USD từ tháng 4. Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,78 tỷ USD, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 11,17 tỷ USD (kể cả dầu thô).

Minh Tuệ