Có bao giờ bạn hy vọng rằng: “Cuộc sống của mình có thể sẽ ly kỳ hơn?” Thật sự có rất nhiều người từng có suy nghĩ như vậy! Nếu bạn là người can đảm thì việc trải nghiệm một số hoạt động thể thao mang cảm giác mạnh không phải là một điều xấu (Tất nhiên trong trường hợp không nguy hiểm đến tính mạng).

Nhưng những hành động của 28 người yêu thích sự mạo hiểm dưới đây không phải là điều mà bất kỳ người bình thường nào cũng có thể làm được. Hãy cùng xem những bức ảnh tuyệt đẹp dưới đây.

 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Quá..Cao ….

 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Thật kinh khủng.

 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Nếu mắc phải chứng bệnh sợ độ cao thì sao?

 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Lấy tính mệnh ra để làm trò đùa ?!

 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Chỉ nhìn đã thấy chóng mặt.

 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Quá nguy hiểm!

 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

My My

Xem thêm: