Theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê vừa được công bố, trong năm 2015 cả nước nhập siêu 3,2 tỷ USD, bằng 1,97% kim ngạch xuất khẩu. Riêng khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,3 tỷ USD. Đây là năm đầu tiên nhập siêu sau 3 năm liên tiếp xuất siêu.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2015 ước đạt 162,4 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2014, thấp hơn mục tiêu đã đề ra là tăng khoảng 10%, trong đó kim ngạch xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 115,1 tỷ USD, tăng 13,8%; khu vực kinh tế trong nước ước đạt 47,3 tỷ USD, giảm 3,5%.

Trong khi đó kim ngạch nhập khẩu hàng hóa năm 2015 ước đạt 165,6 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước. Trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 98 tỷ USD, tăng 16,4%; khu vực kinh tế trong nước đạt 67,6 tỷ USD, tăng 6,3%. Nếu loại trừ yếu tố giá (giá nhập khẩu giảm 5,8%), kim ngạch nhập khẩu hàng hóa năm nay tăng 18,9% cao hơn nhiều mức tăng 13,2% của năm trước.

Như vậy cán cân thương mại hàng hóa năm 2015 thâm hụt khoảng 3,2 tỷ USD sau 3 năm liên tiếp thặng dư. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,3 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,1 tỷ USD.

Về hoạt động xuất nhập khẩu dịch vụ, năm nay xuất khẩu dịch vụ ước đạt 11,2 tỷ USD, tăng 2,1% so với năm trước; trong khi nhập khẩu dịch vụ ước đạt 15,5 tỷ USD, tăng 6,9%. Như vậy năm nay nhập siêu dịch vụ ước khoảng 4,3 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2014.

Kim ngạch một số mặt hàng chủ lực thuộc nhóm gia công, lắp ráp tăng cao so với cùng kỳ như điện thoại các loại và linh kiện tăng 29,9%, điện tử máy tính và linh kiện tăng 38,2%; hàng dệt may tăng 8,2%; giày dép tăng 16,2%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu năm 2015, tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 74 tỷ USD, tăng 11,9% so với năm 2014, chiếm 45,5% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu (tăng 1,5 điểm phần trăm so với năm 2014).

Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp đạt 64,8 tỷ USD, tăng 9,7%, chiếm 39,9% (tăng 0,6 điểm phẩn trăm); hàng nông, lâm sản ước đạt 17 tỷ USD, giảm 1% và chiếm 10,5% (giảm 1 điểm phần trăm); hàng thủy sản ước đạt 6,6 tỷ USD, giảm 15,6% và chiếm 4,1% (giảm 1,1 điểm phần trăm).

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu năm 2015 đạt thấp hơn năm trước và thấp hơn kế hoạch đề ra (tăng 10%) chủ yếu do chỉ số giá xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực giảm mạnh so với năm trước, bình quân chung giảm 3,8%.

Trong đó, dầu thô giảm 53%, xăng dầu giảm 49,8%, cao su giảm 24,1%, sản phẩm cao su giảm 14%; than đá giảm 10%, gạo giảm 8,1%, cà phê giảm 6,4%, rau quả giảm 3,4%; thủy sản giảm 2,5%, quặng và khoáng sản khác giảm 2,4%… Bên cạnh đó, lượng xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản giảm mạnh như cà phê giảm 24,3%; hạt tiêu giảm 14,7%; chè giảm 6%.

Ngoài hai đối tác lớn là Mỹ và EU vẫn giữ được mức xuất siêu tương ứng 25,5 tỷ USD và 20,6 tỷ USD, các thị trường lớn khác đang có xu hướng gia tăng mức nhập siêu, trong đó nhập siêu từ Trung Quốc ước tính 32,3 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm trước; Hàn Quốc ước tính 18,7 tỷ USD, tăng 28%; ASEAN ước tính 5,5 tỷ USD, tăng 44,7%.

Đáng chú ý là thị trường Nhật Bản sau nhiều năm xuất siêu, năm 2015 đã nhập siêu hơn 300 triệu USD.

Thành Long

Xem thêm: