Một số động vật có màu lông rất độc đáo và khác thường do đột biến hoặc di truyền, cũng có thể là do chính chủ nhân ‘tạo mẫu’ nên. Bạn sẽ bất ngờ với sự dễ thương của những chú chó dưới đây, nhìn chúng không khác gì gấu trúc hay ngựa vằn. Thử đoán xem đâu là tự nhiên, đâu là “thời trang” nhé?

#1

dong-vat-1-jpg

#2

dong-vat-2-jpg

#3

dong-vat-3-jpg

#4

dong-vat-4-jpg

#5

dong-vat-5-jpg

#6

dong-vat-6-jpg

#7

dong-vat-7-jpg

#8

dong-vat-8-jpg

#9

dong-vat-9-jpg

#10

dong-vat-10-jpg

#11

dong-vat-11-jpg

#12

dong-vat-12-jpg

#13

dong-vat-13-jpg

#14

dong-vat-14-jpg

#15

dong-vat-15-jpg

#16

dong-vat-16-jpg

#17

dong-vat-17-jpg

#18

dong-vat-18-jpg

#19

dong-vat-19-jpg

#20

dong-vat-20-jpg

#21

dong-vat-21-jpg

#22

dong-vat-22-jpg

#23

dong-vat-23-jpg

#24

dong-vat-24-jpg

Tuệ Nhi

Xem thêm: