Dưới đây là 11 câu đố vui thử tài phán đoán của bạn. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra câu trả lời, và đối chiếu với phần đáp án bên dưới nhé!

11 câu đố vui:

1. Có một hình là Rubik giả. Theo bạn, đó là A hay B?

câu đố vui: Đâu là Rubik thật?
Câu đố vui: Đâu là Rubik thật?

2. Đoạn thẳng nào dài hơn, hay cả hai đều bằng nhau?

câu đố vui: Đoạn thẳng nào dài hơn? Hay cả hai đều bằng nhau?
Đố vui: Đoạn thẳng nào dài hơn? Hay cả hai đều bằng nhau?

3. Hai chiếc bàn có bằng nhau không?

câu đố vui: Hai chiếc bàn có bằng nhau không?
Đố vui: Hai chiếc bàn có bằng nhau không?

4. Con số nào ẩn chứa trong bức hình này? 42? 16? 63? Hay là không có con số nào?

câu đố vui: Bạn nhìn thấy con số nào?
Đố vui: Bạn nhìn thấy con số nào?

5. Con số nào ẩn chứa trong bức hình này? 2? 0? 6? Hay là không có con số nào?

câu đố vui: Con số nào ẩn chứa trong bức hình?
Đố vui: Con số nào ẩn chứa trong bức hình?

6. Con số nào ẩn chứa trong bức hình này? 74? 49? 27? Hay là không có con số nào?

câu đố vui: Con số nào ẩn chứa trong bức hình?
Đố vui: Con số nào ẩn chứa trong bức hình?

7. Hình nào không trùng với các màu còn lại?

câu đố vui: Chọn màu khác biệt
Đố vui: Chọn màu khác biệt

8. Hình nào không trùng với các màu còn lại?

Đố vui: Chọn màu khác biệt
Đố vui: Chọn màu khác biệt

9. Tìm con vật ẩn nấp trong tranh: Hổ? Báo đốm? Linh dương? Hay không có con vật nào?

Đố vui: Con vật nào ẩn nấp ở đây?
Đố vui: Con vật nào ẩn nấp ở đây?

10. Tìm con vật ẩn nấp trong tranh: Mèo? Thỏ? Sóc? Hay không có con vật nào?

Đố vui: Con vật nào ẩn nấp ở đây?
Đố vui: Con vật nào ẩn nấp trong tranh?

11. Tìm con vật ẩn nấp trong tranh: Chó sói? Nai? Cáo? Hay không có con vật nào?

Đố vui: Con vật nào ẩn nấp trong tranh?
Đố vui: Con vật nào ẩn nấp trong tranh?

Đáp án:

1.

cau-do-vui-tri-tue-do-vui-co-dap-an-quiz-IQ-puzzle-1
Rubik A là giả

2.

Đoạn thẳng A dài hơn
Đoạn thẳng A dài hơn

3.

đố vui: thử tài phán đoán của bạn: Hai chiếc bàn có kích thước bằng nhau
Hai chiếc bàn có kích thước bằng nhau

4. Không có con số nào cả.

5. Số 6

6. Số 74

7. Hình A

8. Hình B

9. Linh dương

cau-do-vui-tri-tue-do-vui-co-dap-an-quiz-IQ-puzzle-12
Linh dương

10. Con mèo

đố vui: thử tài phán đoán của bạn
Mèo

11. Không có con vật nào

Bạn có hoàn toàn đồng tình với các câu trả lời không? Hãy chia sẻ ý kiến ở phần bình luận nhé!

(Theo Play Buzz)
Hồng Liên

Xem thêm: