Tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong 10 tháng năm 2018 đạt 27,9 tỷ USD, giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo mới nhất từ Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Việt Nam có 2.458 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 15 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2018, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn ghi nhận 954 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 6,5 tỷ USD, giảm 10%.

Ngoài ra, Việt Nam có 5.342 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 6,3 tỷ USD, tăng 35,8%.

Về số vốn thực hiện, tính đến ngày 20/10, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 15,1 tỷ USD, tăng 6,3%.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 143,4 tỷ USD (kể cả dầu thô), tăng 13,2% và chiếm gần 72,2% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Nhập khẩu đạt 116,3 tỷ USD, tăng 11,7% và chiếm 60% kim ngạch nhập khẩu.

Như vậy, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 27,1 tỷ USD (kể cả dầu thô).

Theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm nhất với số vốn đạt 13,2 tỷ USD, chiếm 47,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với số vốn 5,7 tỷ USD, chiếm 20,4%, và lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ ba với số vốn 2,3 tỷ USD, chiếm 8,5%.

Theo đối tác đầu tư, có 105 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với số vốn đầu tư 7,6 tỷ USD, chiếm 27,5% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với số vốn đầu tư đăng ký 6,5 tỷ USD, chiếm 23,4%; và Singapore đứng thứ ba với 3,9 tỷ USD, chiếm 14%.

Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh, thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nhất với số vốn đăng ký 6,15 tỷ USD, chiếm 22% tổng vốn đầu tư. Tp.HCM đứng thứ hai với số vốn đăng ký 4,6 tỷ USD, chiếm 16,5%; và Vũng Tàu đứng thứ ba với số vốn 2,4 tỷ USD, chiếm 8,8%.

Vỹ An (Tổng hợp)

Từ Khóa: