Dưới đây là những bức ảnh so sánh cha con, mẹ con, trông giống nhau như đúc.

1. Ở cùng một tuổi, cha và con trai mặc bộ quần áo giống nhau

cha con 1

2. Cha lúc nhỏ và con trai

cha con 2

3. Cha con lúc 2 tuổi

cha con 3

4. Tự nhiên mặc váy nhưng họ là cha và con trai

cha con 4

5. Hai cha con đều đẹp trai

cha con 5

6. Cha, con trai thứ nhất, con trai thứ hai (từ trái sang phải)

cha con 6

7. Mẹ (bên phải) cùng con gái

cha con 7

8. Mẹ và con gái đều ôm con

cha con 8

9. Bên trái: cha, bên phải: con trai

cha con 9

10. Mẹ và con gái

cha-con-10

 

Huy Hoàng

Xem thêm: