Làm tổng thống – người đứng đầu một đất nước có lẽ là điều mà nhiều người mong ước, nhưng có thể những bức ảnh dưới đây sẽ làm bạn phải suy nghĩ lại.

George Walker Bush

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Wiki)

George Herbert Walker Bush (Bush cha)

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Wiki)

Bill Clinton

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Wiki)

Franklin Delano Roosevelt

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Wiki)

Richard Nixon

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: lbjlibrary.org)

Abraham Lincoln

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Ronald Wilson Reagan

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Wiki)

Thomas Woodrow Wilson

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: biography.com)

Barack Obama

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Chúng ta đều biết các tổng thống rất bận rộn và phải đối mặt với áp lực rất lớn từ nhiều phía. Qua các bức ảnh trên, có lẽ chúng ta có thể thấy rõ hơn phần nào sự vất vả của công việc này.

Quỳnh Chi
Theo Meirihaowen

Xem thêm: