Động vật không dùng ngôn ngữ để biểu đạt tình cảm như con người. Tuy nhiên bằng những cách khác nhau, các “bà mẹ” dưới đây sẽ cho bạn thấy tình mẫu tử là không có biên giới ngay cả đối với động vật.

tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)
tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)
tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)
tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)
tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)
tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)
tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)
tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)
tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)
tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)
tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)
tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)
tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)
tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)
tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)
tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)
tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)
tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)
tình mẫu tử của loài chim,mẹ con nhà chim
(Nguồn ảnh: Bored Panda)

Những hình ảnh trên thật giản dị mà cảm động. Động vật không thể nói như con người, vậy mà hành động của chúng đã nói lên biết bao điều. Thế mới thấy tình mẫu tử là bao la, ôm trọn vạn vật trong vũ trụ.