Bốn trường Đại học Y khoa thuộc hệ thống Đại học Y Boston ở tiểu bang Massachusetts, đang chuẩn bị cho một hành động ngoại lệ chưa từng có trong lịch sử: Sẽ tổ chức tốt nghiệp cho các sinh viên Y khoa năm thứ 4 trong tháng 4 này và cho phép họ nộp đơn lấy bằng hành nghề của tiểu bang!

Điều này xảy ra khi nước Mỹ phải trải qua giai đoạn khủng hoảng vì dịch bệnh từ Trung Quốc và hệ thống y tế của nước này hiện đang thiếu thốn nhân sự một cách trầm trọng. Đề nghị được Bộ trưởng Bộ Y tế và Dân sinh của tiểu bang, Marylou Sudders, đưa ra và đã được các Trưởng khoa (hay viện trưởng – Deans) của cả 4 trường đồng ý. Như vậy, các sinh viên Y khoa sẽ bỏ qua thời gian thực tập từ 3 đến 7 năm theo truyền thống và luật lệ đã có từ trước đến giờ.

Ảnh: Boston University.

Trong thư gửi cho các sinh viên Y năm thứ 4 của hệ thống Đại học Boston (BU), đề ngày 26 tháng 3, thông báo với các sinh viên năm 4 về buổi lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức qua internet vào thứ Sáu, 17 tháng 4 sắp tới đây, viện trưởng Karen Antman viết:

“Khóa của các em, tốt nghiệp trong thời điểm được xem là thách thức nhất của Y khoa trong vòng một thế kỷ vừa qua và sẽ sớm trở thành một phần quan trọng trong việc đáp ứng của đất nước đổi với sự thách thức của dịch bệnh Covid-19. Chúng tôi hãnh diện với những vị thầy thuốc mà các em sắp sửa trở thành và hãnh diện với vai trò mà các em nắm giữ đối với các bệnh nhân của mình”