Một trong những bí quyết giúp bạn cải thiện kĩ năng giao tiếp hiệu quả là nghe thật nhiều. Bằng cách này, bạn sẽ tăng phản xạ nghe và nói một cách tự nhiên nhất. Loạt bài Luyện nghe tiếng Anh sẽ đem đến những bài tập đa dạng để người học nâng cao khả năng nghe – nói của mình.

***

Cuộc đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của người khác. Cùng xem video ý nghĩa dưới đây và thực hành với một bài tập nhỏ ở dưới nhé!

videoinfo__video3.dkn.news||__

Bài tập: Điền True, False hoặc Not Given

1. Matthew is 18 years old.

2. The teacher asked a question when entering the class.

3. John said the ball was black.

4. There are 36 students in the class.

Đáp án:

1. Not given

2. True

3. False

4. Not given

Phụ đề song ngữ video:

Bro that doesn’t even make sense… it makes total sense. If you open up your mind and listen to other people’s opinions that doesn’t…

Anh bạn điều đó chả có nghĩa gì cả … nó hoàn toàn có ý nghĩa. Nếu cậu mở rộng tâm trí và lắng nghe ý kiến của những người khác…

What’s going on here?

Có chuyện gì thế các em?

John’s being ridiculous.

John rất là nực cười.

I’m being ridiculous?

Tôi nực cười?

You are the one that thinks…

Cậu là người nghĩ…

Bro how can you not see

Anh bạn, bạn sao cậu không thấy…

Okay boy calm down. Everyone takes his seat. Matthew, John come up here please. John stand over there and face that direction. Matthew come over here and just do the opposite. Thank you. Okay boys, turn around. John what color is the ball?

Được rồi hãy bình tĩnh lại nào. Mọi người về chỗ đi. Matthew và John lên đây nào. John đứng đằng kia và mặt đứng đằng kia. Matthew đứng đây và hướng đối diện. Thầy cảm ơn. Được rồi, các em quay mặt lại. John cho thầy biết quả bóng có màu gì?

The ball is white.

Quả bóng có màu trắng ạ.

Seriously? Bro, do you just like making things difficult?

Nghiêm túc chứ? Này sao cậu cứ làm mọi chuyện khó lên là sao?

What color do you say the ball is?

Vậy em nói quả bóng này màu gì?

Black. The ball is black clearly.

Màu đen. Quả bóng này màu đen.

I don’t know what you see bro but the ball is white.

Tôi không biết cậu thấy cái gì nhưng quả bóng này màu trắng.

Without looking at the ball, I want you both to switch places. Both of you please turn around and what color is the ball now? Okay please have a seat.

Không nhìn vào quả bóng, thầy muốn các em đổi chỗ cho nhau. Cả hai vui lòng quay lại nào, bây giờ quả bóng có màu gì? Được rồi, hai em về chỗ đi.

Throughout our lives we believe many things. And we’ll hold dear, when we think it’s right and sure. But at times there will be others who disagree with us. What we believe to be 100% right, they believe the opposite just as strongly. How can that be? Can’t they see? We could become frustrated. We might grow distant. We may even sever relationships entirely.

Trong cuộc sống, chúng ta tin vào rất nhiều thứ. Và chúng ta sẽ càng tin chắc nếu chúng ta nghĩ điều đó đúng và là sự thật. Nhưng đôi khi cũng có những người không đồng ý với chúng ta. Có những cái chúng ta tin chắc 100% thì họ lại tin mạnh mẽ theo chiều ngược lại. Chúng ta có thể trở nên bực bội. Gián cách có thể xuất hiện giữa chúng ta. Chúng ta thậm chí có thể phá vỡ mối quan hệ hoàn toàn.

Slow down, breathe, step into the other person’s shoes. It’ll make all the difference.

Hãy dừng lại, hít một hơi, đặt mình vào vị trí của người khác. Nó chắc chắn sẽ tạo nên sự khác biệt.

Thiên Thảo